Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Тарифа
Тарифа
Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица
Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица
Лихвен бюлетин
Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на потребители
Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на потребители, в сила от 01.07.2018 г.
Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на потребители, в сила от 01.01.2019 г.
Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредитни сделки на лица, осъществяващи търговска дейност, в сила от 01.01.2019 г.
Стойност на референтен лихвен процент за кредити на потребители
Стойност на референтен лихвен процент за кредити в лева
Промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила от 15.12.2019) и Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица (в сила от 15.10.2019)
Промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, в сила от 15.02.2020 г.