Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомления
Уведомления
 • Празнично работно време на клонове и офиси

  Уважаеми клиенти,   Във връзка с годишното приключване на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД на 31.12.2019 г. бихме искали да Ви уведомим, че обслужването на клиенти във всички клонове и офиси ще бъде до 13:00 часа. До този час ще бъдат приемани за изпълнение платежни нареждания за...

 • Регламент за таксите, начислявани върху преводите в EUR за/от Европейското икономическо пространство (ЕИП)

  „Уважаеми клиенти,   От 15.12.2019 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2019/518 на ЕП и ЕС, съгласно който таксите, начислявани върху преводите в EUR за/от Европейското икономическо пространство (ЕИП) се изравняват с тези на преводите в BGN в страната. Във връзка с...

 • Нов електронен канал Asset Open Banking

  Уважаеми клиенти,   В изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 (PSD 2) и Закона за платежните услуги и платежните системи по отношение осигуряването на достъп на трети доставчици на платежни услуги до банковите сметки на всички ползватели на платежни услуги, от...

 • Нови електронни услуги и средства за автентикация

  Уважаеми клиенти,   Следвайки актуалните тенденции за дигитализиране и осигуряване на максимална защита за своите електронни канали и във връзка с прилагане изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 (PSD 2), Интернешънъл Асет Банк АД стартира ново приложение за мобилно...

 • Уведомление за участие в процедура за избор на доставчик

  ОБЯВЛЕНИЕ   за участие в процедура за избор на доставчик   ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, 1303 София, бул.Т. Александров 81- 83 ,   Организира провеждането на процедура за ползване на външна услуга: „Избор на доставчик на канцеларски материали...

 • Уведомление за превенция на опити за измами

  Уважаеми клиенти,   Напоследък публичното пространство изобилства от информация за опити за измами, осъществявани чрез електронната поща от злонамерени изпращачи, представящи се от името на финансови институции. В тази връзка и с цел да се предпазите от такива измами, искаме...

 • Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

  Уважаеми клиенти,   С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с публикувания от БНБ, съгласно чл. 120 от Закона за платежните услуги и платежните системи, среден размер на таксите за услуги по платежни сметки на потребители за 2019 г., са приети промени в Тарифата за лихви,...

 • Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

  На 28 март 2019 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения: приемане на годишния доклад за дейността и одобряване на одитираните финансови отчети; отнасяне на цялата печалба за изминалата...

 • Уведомление за промени в преференциални условия

     Уважаеми клиенти,   С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.03.2019 г. отпадат следните преференциални условия по банкови продукти:   Преференциални условия свързани с безконтактни дебитни карти за физически и юридически лица ( Debit...