Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

Финансиране по европейски програми

Финансиране на проекти по оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и други програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Финансиране по европейски програми
  • Асет Европроект

    Рамково споразумение за финансиране на проекти на бенефициенти на финансова помощ, на база сключени договори с Управляващите органи на програмите на Европейския съюз.