Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции е разплащателна сметка, която осигурява възможност за извършване на ежедневни операции.

 

Банката открива и поддържа платежни сметки за основни операции само в лева. По този вид сметка не се отпуска кредит овърдрафт.

 

Банката има право да откаже откриването на такава сметка ако потребителят вече притежава платежна сметка за основни операции, водена от същата банка или от друга банка на територията на страната, чрез която може да извършва услугите по чл. 73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системни и ако откриването на сметката е в разрез със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм.

  • Валута: BGN;
  • Минимална сума за откриване: 5 лева;
  • Срочност: Безсрочна.
Mоже да се интересувате от: