Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Регистрационен агент

Регистрационен агент

Интернешънъл Асет Банк АД е един от малкото регистрирани в страната Регистрационни агенти, като предлага следните услуги:

  • сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
  • прехвърляне на безналични финансови инструменти при наследяване и дарение;
  • промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти;
  • корекция на данни;
  • искане за състояние на портфейл от финансови инструменти;
  • издаване на дубликати на удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция
Mоже да се интересувате от: