Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Специални сметки

Специални сметки

Специални сметки

Интернешънъл Асет Банк АД предлага и други разплащателни сметки, като:

  • Специална разплащателна сметка на Частен Съдебен изпълнител – предназначена за събиране на парични средства от реализация на имущество на длъжници и касови /безкасови операции, свързани с дейността;
  • Специална разплащателна сметка на Адвокат – предназначена за заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиентите на адвокатите, заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката, извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между клиента и адвоката;
  • Специална разплащателна сметка на Нотариус – предназначена за управление на средства по сделки, с които се учредяват, прехвърлят или изменят вещни права върху недвижими имоти;
  • Специална разплащателна сметка на Застрахователен агент – предназначена за изплащане на застрахователни премии, застрахователни обезщетения или парични суми за потребителите на застрахователни услуги;
  • Банката открива и поддържа специални сметки влева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири. Паричните средства, депозирани по специалните разплащателни сметки не са част от имуществото на гореописаните лица и не подлежат на запориране.

 

 

Интернешънъл Асет Банк АД предлага и други разплащателни сметки, като:

Специална разплащателна сметка на Частен Съдебен изпълнител – предназначена за събиране на парични средства от реализация на имущество на длъжници и касови /безкасови операции, свързани с дейността;

Специална разплащателна сметка на Адвокат – предназначена за заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиентите на адвокатите, заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката, извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между клиента и адвоката;

Специална разплащателна сметка на Нотариус – предназначена за управление на средства по сделки, с които се учредяват, прехвърлят или изменят вещни права върху недвижими имоти;

Специална разплащателна сметка на Застрахователен агент – предназначена за изплащане на застрахователни премии, застрахователни обезщетения или парични суми за потребителите на застрахователни услуги;

Банката открива и поддържа специални сметки в лева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири
Паричните средства, депозирани по специалните разплащателни сметки не са част от имуществото на гореописаните лица и не подлежат на запориране.

 

  • Управлявате текущо паричните средства по сметката, като в комбинация с Асет Онлайн имате непрекъснат достъп до тях;
  • Следите и контролирате всички Ваши постъпления и плащания, като имате достъп до разнообразна информация посредством извлечения и SMS известия.
  • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF; 
  • Срочност: Безсрочни.

Mоже да се интересувате от: