Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Ликвидационна сметка

Ликвидационна сметка

Ликвидационната сметка е вид особена разплащателна сметка, специално предназначена за съхранение на пари на дружества, обявени в ликвидация. Сумата по сметката не може да бъде използвана за разплащания за други цели, извън посочените в договора и подлежи на разпореждане само при условията, залегнали в него. Ликвидаторът има право да се разпорежда със средствата по ликвидационната сметка само лично. В случай, че са определени повече от един ликвидатори, същите имат право да се разпореждат със сумите по сметката само заедно.

Банката открива и поддържа ликвидационни сметки в лева и в eвро.

  • Валута: BGN, EUR;
  • Минимален неснижаем остатък: 50 валутни единици;
  • Срочност: Безсрочна
Mоже да се интересувате от: