Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Бизнес план ексклузив

Асет Бизнес план ексклузив

Ново

Пакетната програма „Асет Бизнес план ексклузив“ осигурява удобство и бързина в ежедневното банкиране чрез специално избрани продукти и услуги, включени в пакета, на значително по-ниска цена. Клиентите получават 24-часов достъп в денонощието, чрез разплащателна сметка, безконтактна карта Business Debit MasterCard PayPass с включени безплатни тегления на АТМ устройства на банката, и модерна платформа за Интернет банкиране Асет Онлайн. Пакетът предоставя още и по-високи лимити при теглене и внасяне на парични средства на каса, преференции за SMS известяване и включени онлайн преводи през системите БИСЕРА и RINGS, както и в рамките на банката.

  • широк набор от най-често използвани продукти и услуги, свързани с ежедневното банкиране, с една единствена месечна такса;
  • бързо и лесно включване в програмата;
  • намаляване на и по-добър контрол върху фирмените разходи за банково обслужване;
  • спестяване на време, повишаване на сигурността и информираността.

В пакетната програма „Асет Бизнес план ексклузив“ получавате следните продукти и услуги, на цената на една месечна такса, а именно:

Асет Бизнес план Ексклузив

Разплащателни продукти

Без такса за откриване на 2 разплащателни сметки в BGN и друга избрана валута

Без месечна такса за поддържка и предоставяне извлечение по имейл, независимо от периодичността и ползване на Интернет банкиране

Касови комисиони

Внасяне на пари в брой до достигане на BGN 30 000 дневен оборот - без такса

Теглене на пари в брой до достигане на BGN 25 000 дневен оборот - без такса

Дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass

Без такса за откриване на картова сметка и издаване на дебитна карта

Без месечна такса за поддръжка на основната и на допълнителни карти

Без такса за теглене от банкомат на банката

1 бр. безплатно теглене от банкомати на други банки в страната, месечно, за всяка карта

Без такса при плащане на стоки и услуги при търговци в страната и чужбина

Револвираща кредитна карта MasterCard Business

Без такса за разглеждане на документи по издаване

Асет Онлайн

Без такса за регистрация и подръжка на системата

10 бр. безплатни вътрешнобанкови преводи от откритата левова разплащателна сметка, част от пакета

Неограничени вътрешнобанкови преводи между собствени сметки

30 бр. безплатни изходящи междубанкови превода през БИСЕРА

5 бр. безплатни изходящи междубанкови превода през RINGS

Неограничени масови вътрешнобанкови преводи, за всеки превод

5 бр. вътрешнобанкови преводи във валута

Нареден валутен превод към други банки с вальор ТОМ: 0.07%, min. EUR 7, max EUR 200, + EUR 10

Получени преводи независимо от платежната система: 0.07%, мин. EUR 5, макс. EUR 75

Други

25 бр. безплатни SMS съобщения, месечно

Без такса за инсталиране на ПОС терминал

50% отстъпка от таксата за първоначално приемане документи за кредит: BGN 60-120

Mоже да се интересувате от: