Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Търговия с благородни метали

Търговия с благородни метали

Интернешънъл Асет Банк АД предлага на своите клиенти вложение в ценни метали, които като реални активи имат основната функция да съхраняват стойност във времето, но наред с това са и:

  • По-бързоликвидни в сравнение с останалите непарични авоари;
  • Диверсифициращи по отношение на начините за спестяване;
  • Универсално признати и приемани навсякъде по света;
  • Хеджиращи влиянието на макроикономически и геополитически рискове;
  • Трайни от гледна точка на разрушение, унищожение или други външни въздействия;
  • Широко използвани не само в бижутерийната, но и в много други индустрии.

Интернешънъл Асет Банк АД разполага с богато разнообразие от златни и сребърни колекционни монети и специални емисии с лимитиран тираж, тематични комплекти и колекционни серии. При желание от страна на клиентите, се приемат поръчки и за различни размери инвестиционни кюлчета и монети, чиито цени са в съответствие с текущите котировки на Лондонската метална борса.

Закупените изделия могат да се използват за съхранение на личното богатство,  допълване на колекции, подаряване при специални поводи.

Автентичността на всички артикули от благородни метали е гарантирана със сертификат от съответния монетен двор и пореден номер, в случай на лимитирани тиражи.

Каталог на предлаганите артикули

Mоже да се интересувате от: