Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Касови преводи

Касови преводи

Интернешънъл Асет Банк АД приема нареждания за касови преводи в лева от местни и чуждестранни лица, във всички свои клонове и офиси. Касови преводи могат да се извършват, както от клиенти на Банката така и от лица без открити сметки в Интернешънъл Асет Банк АД.

  • Валута: BGN;
  • Видове: вътрешнобанков, през системата БИСЕРА, през системата RINGS.
Mоже да се интересувате от: