Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Моята земеделска земя

Моята земеделска земя

„Моята земеделска земя” е инвестиционен кредит, с цел закупуване на обработваема земеделска земя от първа до шеста категория при доказване (посредством идентификационен номер на землището), че новозакупената земя е в землището, където земеделският стопанин има собствена земя или сключени договори за обработка на земя под наем или аренда и има възможност да я обработва.

 

Кредитополучатели могат да бъдат земеделски стопани, които желаят да придобият обработваната от тях под аренда земеделска земя или да окрупнят своите масиви.

 

Изисквания към земеделските стопани:

 • да обработват поне 500 дка земя (собствена или под аренда);
 • да притежават опит в земеделието поне 3 години;
 • да притежават необходимата техника за обработването на земя; да получават субсидии по директни плащания на площ и национални доплащания по сметка в Интернешънъл Асет Банк АД;
 • да имат чисто данъчно удостоверение.

 

Клиентите или свързаните лица се задължават да обработват закупената земя за минимум срока на кредита.

 • Висок максимален размер;
 • Възможност за финансиране на до 100% от цената по договор;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Възможност за ползване на гратисен период до 18 месеца;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер:
   - В случай на предварително учредяване на ипотека върху собствена земеделска земя или друг недвижим актив –  финансиране на до 100% от цената по договор за покупко-продажба на закупуваната земя;
   - В случай, че обезпечението по кредита е новозакупената земеделска земя, съгласно договора за покупко-продажба –  се финансира предварително:
                  - до 80% от цената на земя I и II категория;
                  - до 70% от цената на земя III и IV категория;
                  - до 50% от цената V  и VI категория земя;
   - В случай, че обезпечението по кредита е новозакупената земеделска земя, след закупуването ú със собствени средства от клиента, Банката може да рефинансира впоследствие до 80% от цената на имота, съгласно представен нотариален акт за покупко-продажба, сключен не по-късно от 12 месеца от дата на кандидатстване за кредит, и учредена първа по ред ипотека;
   - Комбиниран вариант – при ипотека на собствени активи и новозакупувани такива;
 • Срок на издължаване: до 120 месеца;
 • Начин на погасяване: индивидуален погасителен план, но с минимум четири погасителни вноски годишно;
 • Гратисен период: до 18 месеца;
 • Самоучастие: в зависимост от предоставеното обезпечение;
 • Обезпечение: първа по ред ипотека.

Годишен лихвен процент:

   Лева  Евро
 Минимален лихвен процент  5,15%  от 4,85%

Годишният лихвен процент по кредита се формира от РЛП за кредити в лева и 6м. Euribor за кредити в евро + надбавка.

 

Такси и комисиони:

Mоже да се интересувате от:
 • Моята Евросубсидия +

  Кредит с цел оборотно финансиране за по-дълъг период, предназначен за земеделски стопани и животновъди, получатели на европейски субсидии.

  X

 • Асет Бизнес развитие

  Инвестиционен кредит, който има за цел придобиване и ремонт/довършителни дейности на офисни, административни и търговски площи, покупка на машини, оборудване и съоръжения, както и рефинансиране на кредити със същата цел.