Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Банкова гаранция за финансова стабилност

Банкова гаранция за финансова стабилност

Банкова гаранция за финансова стабилност е специален вид банкова гаранция, която се издава да послужи пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, към Министерство на транспорта и съобщенията за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз съгласно Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, клиенти на Банката, кандидатстващи за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз съгласно Наредбата.

  • Бърза и улеснена процедура по издаване;
  • Възможност за експресно издаване;
  • Допустимост на широк кръг обезпечения;
  • Конкурентни такси и комисиони;
  • Без изискване за представяне на прогнозни парични потоци.
  • Размер: до покриване на изискването за финансова стабилност (ФС), т.е. ФС да е по-голяма или равна на 1 по методика, изчислена на база Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.;
  • Валута: BGN, EUR;
  • Срок на валидност: 12 месеца от датата на издаване;
  • Език на банковата гаранция: български/английски;
  • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство.
Mоже да се интересувате от: