Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Факторинг

Асет Факторинг

Обратна връзка Ново

Асет Факторинг е пакет от финансови услуги за управление на краткосрочни вземания от контрагенти на клиента. Този вид финансиране се предлага за избрани клиенти и техните доставчици и може да включва:

 • Авансово финансиране, свързано с изкупени вземания по фактури;
 • Събиране на вземанията и поемане на риска от неплащане;
 • Превеждане на събраните вземания на клиента.
 • Гъвкав инструмент за осигуряване на по-висока конкурентоспособност;
 • Лесен способ на финансиране без изискване за допълнителни обезпечения;
 • Доказана форма за увеличаване на фирмената ликвидност и оптимизиране на паричните потоци;
 • Безпроблемно средство при опериране в условия на отложено плащане;
 • Сигурен начин за намаляване на административните разходи.
 • Валута: BGN, EUR, USD;
 • Размер на авансово плащане на изкупено вземане – до 90% от стойността на всяка изкупена фактура (с ДДС);
 • Срок за плащане по фактурите – финансират се вземания с падеж до 90 дни.
 • Продавачът (доставчикът) сключва договор за факторинг с Интернешънъл Асет Банк АД;
 • Продавачът уведомява своите контрагенти (купувачи/получатели), че прехвърля вземанията си към Банката, като прилага съответните инструкции за плащане по сметка;
  Контрагентите потвърждават съгласието си да извършват плащанията при условията на факторинговата сделка, по посочената сметка в Банката;
 • Продавачът доставя стоки/услуги и издава фактури с отложено плащане, като изпраща техни копия, придружени с документи за доставка на Банката.
 • Интернешънъл Асет Банк АД авансово превежда на продавача договорен процент от номиналната стойност на прехвърлените вземания по съответните фактури;
 • Паралелно с това, Банката поема събирането и администрирането на вземанията, произлизащи от прехвърлените фактури, след което доплаща пълната разлика между номиналната стойност и авансовото финансиране, дължимите от доставчика на Интернешънъл Асет Банк АД лихви, такси, комисиони, удръжки, направени от Платеца.

Интернешънъл Асет Банк АД предоставя факторинг услуги при най-конкурентни условия, отчитайки особеностите на клиента и неговите контрагенти и спецификата на икономическия сектор.

За повече информация, моля попълнете формата за обратна връзка или се обадете на 0800 12 422.

Mоже да се интересувате от: