Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

ОП Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е основната програма в подкрепа на българския бизнес с помощта на европейските структурни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на микро, малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсна ефективност на предприятията.

 

ОПИК има четири основни приоритета, целящи да допринесат за създаването на устойчиви и конкурентни предимства:

 

1. Технологично развитие и иновации;
2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП;
3. Енергийна и ресурсна ефективност;
4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

 

Официален сайт на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 

 

Контакти на отдел „Европейски програми“ в Интернешънъл Асет Банк АД:
тел.: 02 / 81 20 250; e-mail: eurofunds@iabank.bg

ОП Иновации и конкурентоспособност