Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Безконтактна дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass

Безконтактна дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass

Международната дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както и с DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е удобен и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Business Debit MasterCard PayPass карта за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет. Дебитните карти Business Debit MasterCard PayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

 • Вградена безконтактна функционалност, която осигурява:
 • Допълнителна възможност за избор – картодържателят решава контактно или безконтактно ще плати;
 • Бързина – времето за плащане е съкратено до по-малко от секунда; при плащания на суми до BGN 50,00 - в повечето случаи не се изисква въвеждане на ПИН код;
 • Без такса за издаване на картата;
 • Възможност за безплатно издаване на допълнителни карти на служителите на Вашата фирма;
 • Възможност за експресно издаване в срок до 3 работни дни;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Възможност за онлайн пазаруване за нуждите на Вашата фирма, както и резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
 • Възможност за комбиниране на Business Debit MasterCard PayPass карти и ПОС устройство към една фирмена сметка;
 • Бърз и лесен 24-часов достъп да средствата по фирмената сметка и възможност за извършване на фирмени разходи;
 • Достъп до активни операции и справочна информация по фирмената сметка в платформата за интернет банкиране Aсет Oнлайн.Възможност за получаване на входящи преводи по сметката;
 • Подробно месечно извлечение в офис на Банката и чрез Асет Онлайн;
 • Безплатно подновяване при изтекъл срок на валидност на картите по фирмената сметка;
 • Висока степен на защита на средствата посредством последна DDA чип технология;
 • Без такса за смяна на ПИН код на АТМ;Автоматична безплатна регистрация на услугата MasterCard SecureCode за сигурни плащания в интернет;
 • Възможност за включване на услугата SMS известяване за максимална защита от злоупотреби на извършените плащания;
 • Възможност за получаване на изгоден кредит овърдрафт по картовата сметка
 • Валута: BGN;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за екпресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 3 години;
 • Минимален неснижаем остатък по сметката: BGN 50

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица

 

Лимити

X
 • Запомнете Вашия ПИН код и унищожете листа, на който е бил записан;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови клонове или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При  пазаруване  в търговски обекти предпочитайте безконтактния начин на плащане;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии;
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяване;
 • Обсъдете с нашите експерти възможността за включване на индивидуални транзакционни лимити по всяка отделна карта към фирмената сметка, съобразени с нуждите на Вашия бизнес

При загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:
 
+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

Mоже да се интересувате от: