Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Експерт (дългосрочно заместване), дирекция "Управление на човешките ресурси", ЦУ

Ref No.: 75/19

Дата на публикуване: 14 Август 2019

Валидна до: 09 Септември 2019

Населено място: София

Клон: ЦУ

Структура: "Управление на човешките ресурси"

Вашите основни задължения:

 • Администриране на трудовите и граждански правоотношения на банката и подаване на необходимата информация в НАП;
 • Поддържане на актуално щатно-длъжностно разписание, съгласуване и внасяне на текущи промени в него; Организиране и контролиране на процеса по създаване, утвърждаване и изменяне на функционалните и длъжностни характеристики. Поддържане на набор от актуални и отменени длъжностни и функционални характеристики;
 • Организиране, координиране и контрол на дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – познаване и спазване на нормативните изисквания, контрол върху извършването на необходимите инструктажи за безопасност, координиране на работата на КУТ и ГУТ, както и на взаимодействието със службата по трудова медицина, работа с трудоустроени служители, организиране на периодични профилактични прегледи и др.;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки, свързани с отчетността на персонала на банката.

Нашите изисквания:

 • Подходящо образование – икономика и организация на труда, управление на човешките ресурси, право и др.;
 • Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер за Човешки ресурси (познаване на "Аладин" - Микрокомплекс се счита за предимство);
 • Мин. 2 години професионален опит на подобна позиция, особено в областта на ЗЗБУТ;
 • Адаптивност, креативно мислене, способност за работа в екип и под напрежение;
 • Комуникативност, отговорност и лоялност.

Ние Ви предлагаме:

 • Пакет от възнаграждения и финансови придобивки;
 • Възможност за професионално обучение и развитие в стабилна финансова институция;
 • Работа в квалифициран екип.

За кандидатстване, моля изпращайте Вашите: професионална автобиография, мотивационно писмо /с посочен референтен номер или наименование на позицията/ и актуална снимка, не по-късно от 09.09.2019 г. по електронен път или на адрес:

 

Интернешънъл асет банк АД

дирекция „Управление на човешките ресурси“

бул. „Тодор Александров“ № 81-83

1303 - София

 

Предоставянето на лични данни е доброволно. При кандидатстването Ви за позицията, Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработва предоставените от Вас данни за целите на подбора на персонал и в пълно съответствие с приложимото законодателство.

Всички документи ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.