Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Политика за защита на личните данни

Политика за прозрачност по отношение на защита на личните данни на физически лица

Във връзка с прилагането от 25 май 2018г. на Общия регламент за защита на данните, ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД (Банката) би искало да се обърне към всички физически лица, чиито лични данни се обработват от Банката, в качеството й на администратор на лични данни, като Ви уверим, че както до момента, така и занапред Банката стриктно ще прилага принципите за защита на личните данни и ще ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.

 

За спазване на нормативното изискване за предоставяне на прозрачна информация на физическите лица, чиито лични данни се обработват (субекти на данни), е приета Политика за прозрачност по отношение защитата на личните данни на физическите лица (Политиката).  

 

Политиката е приложима, както към нововъзникващите правоотношения от 25 май 2018г., така и към съществуващите към този момент, независимо дали същите се основават на индивидуално договаряне или са при общи условия. При наличие на правоотношения с Банката, към които не се прилагат общи условия, по желание на субекта на данни може да бъде сключен анекс и допълнително да се актуализират условията, при които Банката обработва личните данни на субекта на данни.

 

За повече информация може да се обръщате към назначеното от Банката длъжностно лице по защита на данните:

 

Телефон: 02 / 81-20-344

 

E-mail: dpo@iabank.bg

 

Политика за прозрачност по отношение защитата на личните данни на физическите лица.