Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

За банката

Интернешънъл Асет Банк АД  е основана на 13 декември 1989 година, като оттогава се стреми да бъде динамична и иновативна универсална институция, която предлага цялостни финансови решения, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведения, в унисон с най-добрите европейски практики.

За банката|escape:'htmlall'
 • Мисия

  Интернешънъл Асет Банк АД се стреми да бъде динамична и иновативна универсална банкова институция, която предлага цялостни финансови решения, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведения, в унисон с най-добрите европейски практики.

 • Представяне

  Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар.

 • Управление

  Интернешънъл Асет Банк АД е с двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

 • Корпоративна отговорност

  През годините Интернешънъл Асет Банк АД подкрепя многобройни проекти и инициативи в сферата на културата, здравеопазването, образованието, социалното подпомагане, спорта и др.

 • Кореспондентски отношения

  С цел навременно и акуратно обслужване на търговските транзакции на клиентите си, Банката поддържа 10 НОСТРО сметки в 6 конвертируеми валути, разпределени в 6 първокласни световни банки.

  С цел навременно и акуратно обслужване на търговските транзакции на клиентите си, Банката поддържа 10 НОСТРО сметки в 8 конвертируеми валути, разпределени в 8 първокласни световни банки.

 • Финансова информация

  Годишни и тримесечни финансови отчети на Интернешънъл Асет Банк АД.

 • Оповестяване

  Съгласно чл. 70, ал. 3 от Закона за кредитните институции и във връзка с приложението на част осма от Регламент (ЕС) № 575/2013, Интернешънъл Асет Банк АД публично оповестява съответната информация.

 • Политика за защита на личните данни

  Интернешънъл Асет Банк АД е администратор на лични данни, вписана във водения от
  Комисията за защита на личните данни регистър на администраторите с идентификационен №92.

 • Ред за подаване и разглеждане на жалби и похвали

  Ред за подаване и разглеждане на жалби и похвали от клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД.