Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомления
Уведомления
 • Интернешънъл Асет Банк АД оповестява за сключена сделка на извън регулиран пазар

  Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Инфра холдинг АД (борсов код RA8). Дата на сделката: 17.04.2015...

 • Интернешънъл Асет Банк АД оповестява за сключена сделка на извън регулиран пазар

  Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (ОТС сделка) с акции на публичното дружество "Кабиле - ЛБ" АД (борсов код 4KO). Дата на сделката: 12.03.2015 г. Емитент: "Кабиле- ЛБ" АД Емисия: BG11KAJMAT16...

 • Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

  На 26 февруари 2015 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения: приемане на годишния доклад за дейността и одитираните финансови отчети; отнасяне на цялата печалба за изминалата година във...

 • Интернешънъл Асет Банк АД чества 25-годишен юбилей

  Уважаеми клиенти, На 13 декември 2014 г. Интернешънъл Асет Банк АД ще навърши 25 години от своето основаване. За изминалия период, Банката успя да се утвърди трайно на българския банков пазар, като премина успешно през всички предизвикателства на съвременните реалности. В стремежа...

 • Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

  На 27 февруари 2014 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения: приемане на годишния доклад за дейността и одитираните финансови отчети; отнасяне на цялата печалба за изминалата година във...

 • Интернешънъл Асет Банк АД с промени в клоновата си мрежа

  Считано от 01 февруари 2014 г., Интернешънъл Асет Банк АД преструктурира присъствието си в област Бургас. Клон Пиргос, находящ се на ул. „Патриарх Евтимий” №26 в гр. Бургас, преустановява дейността си, като клиентите му ще имат възможността да се възползват от отличното...

 • Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

  На 28 февруари 2013 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети важни решения, сред които: приемане на годишния доклад за дейността и одитираните финансови отчети за 2012 година; отнасяне на цялата печалба за изминалата...

 • Нова Наредба №28 на МФ и БНБ

  От 01.03.2013 г. влиза в сила нова Наредба № 28 на МФ и БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (Наредба № 28). „Съгласно Наредбата, лице, извършващо презграничен превод...