Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление за участие в процедура  за избор на доставчик

Уведомление за участие в процедура за избор на доставчик

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за участие в процедура за избор на доставчик

 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, 1303 София, бул.Т. Александров 81- 83,

 

Организира провеждането на процедура за ползване на външна услуга: „Избор на доставчик на канцеларски материали по следните обособени позиции:

 

Позиция  №1 – Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери;

Позиция  №2 – Доставка на пликове за писма;

Позиция №3 –  Доставка на банкова акциденция (бланки, формуляри, бандероли),

 

Желаещите да участват в процедурата е необходимо да подадат Заявление за участие, което може да се намери като прикачен файл. Същото трябва да бъде изпратено на имейл адрес: tenders@iabank.bg. Крайна дата за получаване на заявленията за участие е 16.00 часа на 23. 08. 2019 година.

 

След подаване на Заявление за участие на електронен адрес: tenders@iabank.bg, ще Ви бъде изпратена конкурсна документация за участие на посочените от Вас електронен адрес и лица за контакт.

 

Кандидатите за участие в процедурата трябва да са регистрирани лица по Търговския закон и да извършват търговска дейност, свързана с предмета на доставката.

 

При възникнали въпроси, моля пишете на имейл адрес: tenders@iabank.bg

 

 

 

         С уважение,

 

         Комисия за възлагане на поръчки

X
 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за участие в процедура за избор на доставчик

 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, 1303 София, бул.Т. Александров 81- 83,

Организира провеждането на процедура за ползване на външна услуга: „Избор на доставчик на канцеларски материали по следните обособени позиции:

 

Позиция   №1 – Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери;

Позиция   №2 – Доставка на пликове за писма;

Позиция  №3Доставка на банкова акциденция (бланки, формуляри, бандероли),

 

    Желаещите да  участват в процедурата е необходимо да подадат Заявление за участие, което може да се намери  като прикачен файл. Същото трябва да бъде изпратено на имейл адрес: tenders@iabank.bg. Крайна дата за получаване на заявленията за участие е 16.00 часа на 23. 08. 2019 година.

След подаване на Заявление за участие на електронен адрес: tenders@iabank.bg ,  ще Ви бъде изпратена конкурсна  документация за участие на посочените от Вас електронен адрес и лица за контакт.

Кандидатите за участие в процедурата трябва да са регистрирани лица по Търговския закон и да извършват търговска дейност, свързана с предмета на доставката.

При възникнали въпроси, моля пишете на имейл адрес: tenders@iabank.bg

 

 

 

         С уважение,

 

         Комисия за възлагане на поръчки