Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически и юридически лица

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически и юридически лица

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че са приети промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица и в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица на Интернешънъл Асет Банк АД. Промените са в сила, както следва:

 

  • На 01.08.2018 г. влизат в сила промените в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица и тези в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които не изискват предварително уведомление до потребителите съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
  • На 01.10.2018 г. влизат в сила промените в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които изискват предварителен двумесечен срок на уведомление до потребителите съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи. Ако в срок до 30.09.2018г., включително, в банката няма постъпило изрично уведомление за неприемане на промените, същите ще се считат за приети от всички клиенти потребители на банката. При наличие на изрично писмено уведомление от клиент потребител до изтичането на посочения срок за неприемане на промените в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, същият може да прекрати незабавно сключения с банката рамков договор, без да носи отговорност за разноски и обезщетения свързани с прекратяването.

 

С извършените промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица и в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица може да се запознаете във всеки банков салон на Интернешънъл Асет Банк АД и на http://www.iabank.bg/bg/tariffs

 

От Ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД