Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Елана Агрокредит АД (борсов код 0ЕА).

Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Елана Агрокредит АД (борсов код 0ЕА).

Дата на сделката: 23.01.2018 г.

Емитент: Елана Агрокредит АД

Емисия: BG1100040101 (борсов код: 0ЕА)

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции

Брой акции, обект на сделката: 38 000

Цена за една акция: 0,705 лева

Валута на сделките: BGN

Дата и час на регистриране на прехвърлянето: 23.01.2018 г., 16:44 часа

Дата на сетълмент: 25.01.2018 г.

Дата на публикуване: 23.01.2018 г., 16:46 часа