Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Идентификатор на юридически лица (LEI)

Идентификатор на юридически лица (LEI)

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с новите изисквания съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 на ЕП и на Съвета от 15.05.2014 г.(чл.26, параграф 6) и Регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28.07.2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 (чл.13, параграф 2),от 03/01/2018 г. юридическите лица, сключващи сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия или търгуващи се на място за търговия, както и допълнително изброените в чл.26, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 600/2014, независимо от това дали сделките са извършени или не на място за търговия, е необходимо да разполагат с идентификационни кодове на правния субект, т.нар. LEI код (Legal Entity Identifier).

 

Интернешънъл Асет Банк АД Ви уведомява, че след 03/01/2018 г. няма да предоставя услуги по сключване на сделки от името на клиенти – юридически лица, които не са предоставили изисквания идентификатор.

 

Организации, които издават LEIs са изброени на следния интернет адрес: https://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm. Заявките за присвояване на LEI код могат да се подават и директно на сайта на “Централен депозитар” АД (http://www.csd-bg.bg/).

 

Разходите, свързани с придобиването и поддръжката на LEI кода (или еквивалентен идентификатор), са за сметка на клиента.