Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД оповестява за сключена сделка на извън регулиран пазар

Интернешънъл Асет Банк АД оповестява за сключена сделка на извън регулиран пазар

Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Метрон АД (борсов код 6М1).

Дата на сделката: 13.04.2017

Емитент: Метрон АД

Емисия: BG1100023024 (борсов код: 6М1)

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции

Брой акции, обект на сделката: 642

Цена за една акция: 18.70 лева

Валута на сделките: BGN

Дата и час на регистриране на прехвърлянето: 13.04.2017 г., 15:05 часа

Дата на сетълмент: 19.04.2017 г.

Дата на публикуване: 13.04.2017 г., 15:07 часа