Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

На 28 февруари 2017 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения:

 

  • приемане на годишния доклад за дейността и одитираните финансови отчети;
  • отнасяне на цялата печалба за изминалата година във фонд “Резервен” като подкрепа за по-нататъшното развитие на институцията.

 

Въпреки динамичната икономическа среда и множеството предизвикателства, Интернешънъл Асет Банк АД приключи 2016 година успешно, с положителен финансов резултат от 11 559 хил. лева, като печалбата след данъци е в размер на 10 344 хил.лева или нарастване от 145% спрямо резултата за 2015. Сумата на общите балансови активи, управлявани от финансовата институция в края на изминалата година достигна 1 302 348 хил. лева, което трайно затвърждава възходящата тенденция от предходните години и представлява увеличение с над 9% спрямо същия период на 2015. Депозитната база и през 2016 нараства още по-стабилно с над 89 млн. лева или повече от 8%, като от тях ръстът на средства от граждани и домакинства е в размер на близо 62 млн. лева.

 

И през настоящата 2017 г. банката ще продължи усилията в посока запазване на положителното си развитие, като планира допълнително разнообразяване на продуктовото си портфолио, с цел утвърждаване на подхода за предоставяне на гъвкави, иновативни и конкурентни продукти на своите клиенти – юридически, физически лица и бюджетни разпоредители.