Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица и в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица на Интернешънъл Асет Банк АД

Промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица и в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица на Интернешънъл Асет Банк АД

От 01.11.2015 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица и Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица.

 

В съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи, за клиенти-потребители, ако в срок до 31.10.2015 г. в банката няма постъпило изрично уведомление за неприемане на промените, същите ще се считат за приети от всички клиенти на банката. При наличие на изрично писмено уведомление от клиент до изтичането на посочения срок за неприемане на промените, същият може да прекрати незабавно сключения с банката договор за предоставяне на платежна услуга, без да носи отговорност за разноски и обезщетения свързани с прекратяването. 

 

С извършените промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица и в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица може да се запознаете във всеки банков салон на Интернешънъл Асет Банк АД.