Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД с юбилейна промоция по продукта за малки и средни предприятия Асет Микрокредит

Интернешънъл Асет Банк АД с юбилейна промоция по продукта за малки и средни предприятия Асет Микрокредит

Считано от 1 февруари 2015 г., Интернешънъл Асет Банк АД стартира промоционална кампания по бизнес овърдрафта за малки и средни предприятия Асет Микрокредит. Новото юбилейно предложение е изцяло адаптирано към пазарните условия и клиентски потребности в сегмента, като осигурява на кредитополучателите съчетание от изгодни условия и улеснена процедура, без изискване за ипотечно обезпечение.

Основните предимства в юбилейната оферта на Асет Микрокредит са:

  • по-ниски лихвени нива, още от първата година;
  • 25% по-ниска лихвена надбавка;
  • намаляващи всяка година с 0,25% лихвени проценти;
  • 25% по-ниска комисиона за управление, за целия срок на кредита;
  • улеснена процедура за автоматично удължаване на срока;
  • увеличен с 50% размер на лимита, обезпечен само с привличане на собственика за съдлъжник;
  • разширен обхват на допустимите обезпечения, за суми над BGN 15 000 / EUR 7 500.


При нужда от повече информация относно продуктите, услугите и промоциите по тях, клиентите могат да посетят клоновата мрежа на Банката, да се обадят на националния телефон 0800 12 422 (безплатно от цялата страна за абонати на фиксираната мрежа на Виваком) или да разгледат новата страница www.iabank.bg.