Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД с повишена перспектива по рейтинга си

Интернешънъл Асет Банк АД с повишена перспектива по рейтинга си

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) запазва рейтингите на Интернешънъл Асет Банк АД и подобрява перспективата им, както следва:

  •  Дългосрочен рейтинг на финансова сила: B+, перспектива: от „стабилна” на „положителна“;
  •  Дългосрочен рейтинг по национална скала: BB (BG), перспектива: от „стабилна” на „положителна“.

 

Така дадената положителна оценка се дължи на продължаващото стабилно развитие на финансовата институция и през 2018 година. Някои от основните акценти в дейността за периода са:

  • нарастване на оперативния финансов резултат с 24.1%, като нетната печалба е в размер на 10 369 хил. лв.;
  • повишение на нетния лихвен доход с 15.9%, а на нелихвения – с 8.6%;
  • изпреварващ ръст на брутните кредити на Интернешънъл Асет Банк АД спрямо средния за банковата система;
  • трайно увеличение на ресурсната база от различните видове клиенти – ръст от 5.5%;
  • нарастване на активите, вече надхвърлящи 1 438 893 хил. лева;
  • подобряване на ефективността – възвръщаемостта на собствения капитал се повишава до 9.53%;
  • отнасянето на цялата печалба за поредна година във фонд „Резервен“;
  • увеличаването на клиентската база при всички сегменти.

 

“БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент (EО) №1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

 

Интернешънъл Асет Банк АД една от най-утвърдените български финансови институции, с близо 30-годишен успешен опит на родния пазар. Банката разполага с клонова мрежа от близо 100 точки на продажба и предоставя пълен набор от финансови продукти и услуги на всички клиентски сегменти, съчетавайки индивидуален подход и гъвкави условия с надеждни и съвременни технологични платформи. Повече за Интернешънъл Асет Банк АД и предлаганите от нея продукти, услуги и цялостни финансови решения, може да намерите на интернет страницата: www.iabank.bg.