Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД с ръст на печалбата от 71% през 2018 година

Интернешънъл Асет Банк АД с ръст на печалбата от 71% през 2018 година

За поредна година Интернешънъл Асет Банк АД регистрира солиден ръст на печалбата си, като този път положителната промяна за изминалия 12-месечен период е в размер на 71%. Финансовият резултат след данъчно облагане на институцията за 2018 година е в размер на 10 288 хил. лева, което е една от най-високите стойности в близо 30-годишната история на банката. Най-сериозните фактори зад утвърждаването на трайната тенденция са конкурентните предимства при генерирането на приходи, ниското ниво на оперативните разходи и общата ефективност на операциите.

 

Другите основни ключови показатели през 2018 година също отбелязват положително развитие. Активите на банката към 31/12/2018 достигат 1 438 916 хил. лв, което е ръст от 4.87% спрямо края на 2017 година. Въпреки трайната нисколихвена среда и продължаващата тенденция за намаляване на лихвите по привлечени средства, Интернешънъл Асет Банк АД отчита ръст на депозитната си база от 4.82%, като същевременно намалява съществено разходите си за лихви с 5 597 хил. лв. или с 34%. Приходите от такси и комисиони се увеличават с 3 038 хил. лв., което е повишение от 18% на годишна база. Нетният лихвен приход нараства с 15% спрямо 2017 година и достига 20 898 хил. лв. Кредитният портфейл на Интернешънъл Асет Банк АД логично също нараства (9.15% на годишна база), следвайки общата тенденция и в края на 2018 година достига 1 335 млн. лв. Най-значително увеличение от 24.71% се отчита в портфейла от жилищни ипотечни кредити, а в сегмента нефинансови предприятия ръстът е 5.67%.

 

През настоящата 2019 година Банката ще продължи да следва устойчивия си модел на динамично развитие, съчетавайки индивидуален подход с гъвкави, иновативни решения, при максимално конкурентни условия и следвайки най-добрите практики в сектора.