Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Дългосрочният рейтинг на Интернешънъл Асет Банк АД е повишен на B+

Дългосрочният рейтинг на Интернешънъл Асет Банк АД е повишен на B+

През месец март 2017 година, Рейтинговият комитет на „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД присъди следните рейтинги на финансова сила на Интернешънъл Асет Банк АД:

 

  • Дългосрочен рейтинг на финансова сила B+, перспектива „стабилна”, краткосрочен рейтинг B;
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала BB (BG), перспектива „стабилна”, краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG).

 

Повишените показатели в оценката на агенцията са резултат на стабилното развитие на финансовата институция, както и на по-доброто ѝ представяне през 2016 година. За изминалата година Интернешънъл Асет Банк АД регистрира една от най-големите си нетни печалби (след облагане с данъци) в размер на 10,3 млн. лева, която е със 145% по-висока от тази през 2015 година. Балансовото число на банката към края на 2016 година също нарастна за пореден отчетен период, надвишавайки вече 1,3 млрд. лева. В синхрон с това развитие, възвръщаемостта на собствения капитал нарастна за трета поредна година, като за последната увеличението е значително:  10.85% в края на 2016 година при 4.81% в края на 2015 година. Солидните, продължаващи своето подобрение, нива на качествените показатели, сред които най-вече и коефициентите на ликвидност и капиталова адекватност, в съчетание с успешното представяне на проведените през 2016 година първи за България стрес тестове и оценка на качеството на активите, също допринасят за по-голямото ниво на доверие. Не на последно място, устойчивото нарастване и диверсифициране на ресурсната база и кредитния портфейл, заедно с постоянното увеличаване на клиентската база и разширяване на продуктовото портфолио, допълват по-важните заключения от оценката.

 

“БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” АД е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент (EО) №1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

 

Интернешънъл Асет Банк АД една от най-утвърдените български финансови институции, с повече от 27-годишен успешен опит на родния пазар. Банката разполага с клонова мрежа от 100 точки на продажба и предоставя широк кръг от иновативни финансови услуги на всички клиентски сегменти, съчетавайки индивидуален подход и гъвкави условия с надеждни и съвременни технологични платформи. Повече за Интернешънъл Асет Банк АД и предлаганите от нея продукти, услуги ицялостни финансови решения, може да намерите на интернет страницата: www.iabank.bg.