Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Депозит Асет Изкушение 4

Депозит Асет Изкушение 4

Депозит Асет Изкушение 4 е срочен четиридневно нарастващ депозит  в лева, евро, щатски долари и британски паунди, който съчетава добра доходност, кратък и гъвкав срок и възможност за довнасяне на неограничени по размер суми. Продуктът съчетава много добра нарастваща доходност и интересна гъвкава срочност, като при прекратяване преди падеж, вече изплатените лихви се запазват и не се прихващат от главницата.

 • Възможност за избор от четири валути;
 • Гъвкав и кратък срок;
 • Атрактивни фиксирани лихвени проценти;
 • Запазване на вече изплатената лихва при прекратяване преди падеж;
 • Внасяне и обслужване без такса;
 • Неограничено довнасяне в рамките на първите 4 периода (16 дни);
 • Свободно разполагане с лихвата;
 • Автоматично подновяване на депозита, без необходимост от посещение в Банката на датата на падеж;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн
 • Безплатно издаване на дебитна карта с чип;
 • Възможност за издаване на MasterCard Business с минимален неснижаем остатък и на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Business.
 • Валута: BGN, EUR, USD, GBP;
 • Минимален размер за откриване: BGN 10 000 / EUR 5 000 / USD 5 000 / GBP 5 000;
 • Срочност: 48 дни.

Годишен лихвен процент:

4-дневен период BGN EUR USD GBP
1-ви 0.05% 0.03% 0.03% 0.01%
2-ри 0.07% 0.05% 0.05% 0.02%
3-ти 0.10% 0.07% 0.07% 0.03%
4-ти 0.12% 0.10% 0.10% 0.04%
5-ти 0.15% 0.12% 0.12% 0.05%
6-ти 0.17% 0.15% 0.15% 0.06%
7-ми 0.20% 0.17% 0.17% 0.07%
8-ми 0.23% 0.20% 0.20% 0.08%
9-ми 0.25% 0.23% 0.23% 0.09%
10-ти 0.27% 0.25% 0.25% 0.10%
11-ти 0.30% 0.27% 0.27% 0.11%
12-ти 0.35% 0.30% 0.30% 0.12%

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица


Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Mоже да се интересувате от: