Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Депозит Асет Детство

Депозит Асет Детство

Попитай
  • Възможност за избор от три валути;
  • Откриване и обслужване без такса;
  • Изгодни фиксирани лихвени проценти в лева, евро и щатски долари;
  • Капитализиране на лихвата

Депозит Асет Детство е спестовен продукт със специално предназначение – открива се в полза на лица, ненавършили 18 години, като лихвеният процент нараства в зависимост от депозираната сума. Разпореждане със средства по сметката на деца на възраст до 14 години се извършва от родителите/настойниците след представяне на разрешение от районния съд по настоящ адрес на титуляря. Тегления от сметки на деца на възраст между 14 и 18 години са възможни от титуляря със съгласието на родител или попечител и представяне на разрешение от районния съд по настоящ адрес на титуляря. Непълнолетен титуляр над 16-годишна възраст, встъпил в брак се разпорежда самостоятелно със сметката. След навършване на пълнолетие на титуляря, депозитът се трансформира в безсрочен влог.

  • Валута: BGN, EUR, USD;
  • Минимален размер за откриване: BGN 500 / EUR 250 / USD 250;
  • Срочност: до навършване на пълнолетие на титуляря, след което депозитът се трансформира в безсрочен влог

Годишен лихвен процент:

BGN EUR USD
Сума на депозита % Сума на депозита % Сума на депозита %
500- 999.99 0.05% 250- 499.99 0.03% 250- 499.99 0.01%
1 000-1 999.99 0.10% 500-999.99 0.07% 1 000-1 999.99 0.05%
2 000-4 999.99 0.15% 1 000-2 499.99 0.10% 2 000-4 999.99 0.10%
5 000-9 999.99 0.25% 2 500-4 999.99 0.20% 5 000-9 999.99 0.20%
10 000-19 999.99 0.35% 5 000-9 999.99 0.30% 10 000-19 999.99 0.30%
20 000-49 999.99 0.50% 10 000-24 999.99 0.45% 20 000-49 999.99 0.45%
Над 50 000 0.60% Над 25 000 0.55% Над 50 000 0.55%

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица


Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Mоже да се интересувате от: