Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Депозит Асет 25

Депозит Асет 25

Попитай
  • Възможност за избор от три валути;
  • По-кратка срочност при много добри лихвени условия;
  • Неограничено довнасяне в рамките на депозитния срок;
  • Допустимо еднократно теглене в рамките на 25-седмичния период, до 25% от размера на текущото салдо на депозита към момента на извършване на операцията. При неупражняване на еднократното допустимо теглене, лихвеният процент се запазва с 0,25% по-висок;
  • По-високи лихвени нива с 0,25% за суми над 25 000 валутни единици;
  • Внасяне, обслужване и теглене на падеж без такси.

Депозит Асет 25 е срочен 25-седмичен депозит, позволяващ неограничено довнасяне, както и теглене на суми при определени условия. Продуктът съчетава много добра доходност при интересна срочност.

Годишен лихвен процент:

 

BGN

Теглене/Размер 2 500 – 24 999,99  25 000+
Да 0.10%  0.35%
Не 0.35%  0.60%


EUR

Теглене/Размер 2 500 – 24 999,99  25 000+
Да  0.10%  0.35%
Не  0.35%  0.60%

 

USD

Теглене/Размер 2 500 – 24 999,99  25 000+
Да 0.75% 1.00%
Не 1.00% 1.25%

Лихвените проценти по депозит „Асет 25” са фиксирани за целия срок на договора, съгласно Лихвения бюлетин на Банката. 0,75% е годишният лихвен процент в лева за сума над 25 000 USD и при неупражняване на допустимото еднократно теглене. Допустимо е тегленe на сума от депозита в размер на до 25% от текущото му салдо към момента на извършване на операцията, като същото е възможно еднократно, по всяко време в рамките на депозитния срок. Довнасяне на неограничени по размер суми по депозита е възможно неограничено в рамките на 25-седмичния период. Минимална сума за откриване и минимална наличност след теглене: 2 500 валутни единици.

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

  • Валута: BGN, EUR, USD;
  • Минимален размер за откриване: BGN 2 500 / EUR 2 500  / USD 2 500;
  • Срочност: 25 седмици.
Mоже да се интересувате от: