Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Разплащателна сметка

Разплащателна сметка

 • Управлявате текущо паричните си средства, като в комбинация с Асет Онлайн или банкова карта си гарантирате непрекъснат достъп до тях, навсякъде по света;
 • Следите и контролирате всички Ваши постъпления и плащания, като имате достъп до разнообразна информация посредством извлечения по имейл, SMS известия или Асет Онлайн;
 • Получавате месечното си трудово възнаграждение, както и доходи от пенсии, хонорари, стипендии, обезщетения, наеми и др.;
 • Теглите и внасяте средства, без да губите лихвен доход;
 • Нареждате и получавате преводи на парични средства в страната и чужбина;
 • Плащате безкасово комунални задължения посредством услугата Асет електронни битови сметки, давате съгласия за директен дебит;
 • Нареждате автоматични периодични плащания – за спестяване на свободни средства, плащане на фиксирани вноски;
 • Имате достъп до пълен набор от свързани банкови продукти и услуги – разплащания, касови операции, банкови карти, Интернет банкиране, кредит овърдрафт и др.;
 • При временен недостиг от парични средства, по разплащателната сметка може да бъде отпуснат кредит овърдрафт съгласно действащите условия на продукта;
 • Използвате средствата във Вашата разплащателна сметка за обезпечение във всички предвидени от закона случаи

Разплащателната сметка е многофункционална сметка, която осигурява възможност за извършване на ежедневни операции.

Банката открива и поддържа разплащателни сметки в лева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири, австралийски долари, руски рубли и норвежки крони.

 • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF;
 • Минимална сума за откриване: 5 валутни единици;
 • Срочност: Безсрочна
Mоже да се интересувате от: