Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Спестовен влог „Асет Бъдеще“

Спестовен влог „Асет Бъдеще“

  • Възможност за избор от три валути;
  • Довнасяне по всяко време, без ограничения в сумата;
  • Откриване без такса;
  • Изгодни лихвени проценти в лева, евро и щатски долари;
  • Капитализиране на лихвата.

 

Спестовен продукт със специално предназначение – открива се в полза на лица, ненавършили 18 години, като лихвеният процент нараства в зависимост от депозираната сума.

 

До навършване на пълнолетие на титуляря, разпореждане със суми от влога се извършва само след представяне в банката на разрешение от районния съд по настоящия адрес на титуляря. Непълнолетен титуляр над 16-годишна възраст, встъпил в брак се разпорежда самостоятелно със сметката. След навършване на пълнолетие на титуляря, спестовният влог се трансформира в безсрочен влог.

  • Валута: BGN, EUR, USD;
  • Минимален размер за откриване: BGN 100 / EUR 50 / USD 50;
  • Срочност: Безсрочен спестовен влог до навършване на пълнолетие на титуляря, след което се трансформира в стандартен безсрочен влог.

Годишен лихвен процент:

  

Минимален размер: 100 BGN

Годишен.  % BGN

Минимален размер: 50 EUR

Годишен.   % EUR

Минимален размер: 50 USD

Годишен.   % USD

100-999.99

 0.15%

50-499.99

  0.10%

50-999.99

  0.15%

1,000-1,999.99

 0.25%

500-999.99

  0.15%

1,000-1,999.99

  0.25%

2,000-4,999.99

 0.35%

1,000-2,499.99

  0.25%

2,000-4,99.99

  0.35%

5,000-9,999.99

 0.45%

2,500-4,999.99

  0.35%

5,000-9,999.99

  0.45%

10,000-19,999.99

 0.55%

5,000-9,999.99

  0.45%

10,000-19,999.99

  0.55%

20,000-49,999.99

 0.75%

10,000-24,999.99

  0.55%

20,000-49,999.99

  0.75%

50,000+

 1.00%

25,000+

  0.75%

50,000+

  1.00%

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 

Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Mоже да се интересувате от: