Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Потребителски кредит със залог на парични средства

Потребителски кредит със залог на парични средства

 • Без изискване за поръчител;
 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без комисиони за усвояване, кредитен анализ, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Стандартният потребителски кредит със залог на парични средства има за цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др., при обезпечение блокиране на парични средства.

 • Размер:
  - до 147 000 лева или равностойността в евро и до 100% от блокираните като залог парични средства плюс дължимите лихви за 3 месеца – за лева и евро;
  - до 110% от размера на блокираните парични средства плюс дължимите лихви за 3 месеца – за валути, различни от лева и евро;
 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване: по договаряне;
 • Начин на погасяване
  - равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;
  - равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • Гратисен период: в зависимост от желанието на клиента и по преценка на Банката
Годишен лихвен процент – фиксиран, формиран от лихвеният процент по депозита (разплащателната сметка, безсрочният влог) + надбавка, не по-малка от 3%.

Такси и комисиони
 • за първоначално приемане на документи – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0 %;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2.5 левa;
 • за подготовка на заявление за вписване на залог в регистър по ЗОЗ или за подготовка на документи за учредяване на реален залог – 60 лева.


ГПР е 6,23% при кредит за 50 000 лева, отпуснат за срок от 120 месеца – при анюитетен погасителен план. Изчислението е на база фиксиран лихвен процент в размер на 6,00%. Месечна вноска: 555,10 лева. Общо дължима сума: 66 768,30 лева.

Mоже да се интересувате от: