Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Потребителски кредит без поръчител

Потребителски кредит без поръчител

 • Без изискване за поръчител;
 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Стандартният потребителски кредит без поръчител се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.


Кредитът се предоставя на:

 • пълнолетни, дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, работещи на безсрочен трудов договор, които не са в изпитателен срок;
 • еднолични търговци;
 • физически лица, получаващи доходите си от стопанска дейност и други дейности по граждански правоотношения;
 • свободни професии – нотариуси, лица на частна медицинска практика и др.;
 • лица в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи.
 • Размер: до 7 000 лева или равностойността в евро;
 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване – до 60 месеца;
 • Начини на погасяване:
  равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;
  равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • Гратисен период: в зависимост от желанието на клиента и по преценка на Банката;
 • Обезпечение: не се изисква
Лева   Евро
РЛП + 14.00% 6 м. EURIBOR + 14.00%

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6м. EURIBOR за кредити в евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.


Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0,75% върху разрешения размер, мин. 50 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2.5 левa.


 

ГПР е 16,46% при кредит в размер на 7 000 лева, променлив лихвен процент 14,21%, формиран на базата на РЛП + надбавка 14,00%, за срок от 60 месеца. Месечна анюитетна вноска за периода: 163,64 лева. Общо дължима сума: 10 026,95 лева. Стойността на РЛП към дата 01.01.2019 г. е 0,21%.

Mоже да се интересувате от: