Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Кредит Асет Златна възраст

Кредит Асет Златна възраст

 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без такса за първоначално приемане на документи;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна безконтактна дебитна карта Debit Mastercard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.

Потребителски кредит за пенсионери с цел финансиране на текущи нужди, покупки на стоки за бита, обзавеждане, ремонт, рефинансиране и други.

 

Кредитът се предоставя на пенсионери с актуално пенсионно решение от съответното териториално подразделение на НОИ за размера на пенсията.

 • Размер: до 5 000 лева;
 • Валута: BGN;
 • Срок на издължаване: до 60 месеца;
 • Начин на погасяване: анюитетни месечни вноски;
 • Обезпечение:

          - Залог на вземане по банкова сметка, по която се превежда дохода от пенсия;

          - Съгласие за директен дебит от всички сметки в банката.

 

 • Задължително се изисква валидна застраховка „Живот“ за срока на кредита.
 • Годишен лихвен процент: РЛП + надбавка 10.45 пр. п.
 • Такси и комисиони:

          -  за кредитен анализ – 15 лева;

          -  месечно обслужване на разплащателна сметка – 2.5 левa.

 

ГПР е 12,23 % при кредит в размер на 5 000 лева, променлив лихвен процент 10,66%, формиран на базата на РЛП + надбавка 10,45%, за срок от 60 месеца. Месечна анюитетна вноска за периода: 107, 87 лева. Общо дължима сума: 6 606,97 лева. Стойността на РЛП към дата 01.01.2019 г. е 0,21%. 

Mоже да се интересувате от: