Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Кредит Асет Златна възраст

Кредит Асет Златна възраст

 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без такса за първоначално приемане на документи;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна безконтактна дебитна карта Debit Mastercard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.

Потребителски кредит за пенсионери с цел финансиране на текущи нужди, покупки на стоки за бита, обзавеждане, ремонт, рефинансиране и други.

 

Кредитът се предоставя на пенсионери с актуално пенсионно решение от съответното териториално подразделение на НОИ за размера на пенсията.

 • Размер: до 5 000 лева;
 • Валута: BGN;
 • Срок на издължаване: до 60 месеца;
 • Начин на погасяване: анюитетни месечни вноски;
 • Обезпечение:

          - Залог на вземане по банкова сметка, по която се превежда дохода от пенсия;

          - Съгласие за директен дебит от всички сметки в банката.

 

 • Задължително се изисква валидна застраховка „Живот“ за срока на кредита.
 • Годишен лихвен процент: 9.95% фиксиран за първите две години, а след това 6 м.SOFIBOR + надбавка 10.45 пр. п.
 • Такси и комисиони:

          -  за кредитен анализ – 15 лева;

          -  месечно обслужване на разплащателна сметка – 1 лев.

 

ГПР е 10.88% при кредит за 5 000 лева, отпуснат за срок от 60 месеца. Изчислението е на база фиксиран лихвен процент в размер на 9,95% за първите две години и променлив лихвен процент в размер на 3-месечен SOFIBOR + 10.45 пр. п. след това, като използваната стойност на индекса към 30.09.2016 г. възлиза на 0,134%. Месечна анюитетна вноска за първите 24 месеца: 104.90 лева. Месечна анюитетна вноска за останалия период: 106.63 лева. Общо дължима сума: 6 431.04 лева.

 

Mоже да се интересувате от: