Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Овърдрафт със залог на парични средства

Овърдрафт със залог на парични средства

 • Улеснена процедура;
 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Възможност да разполагате със суми, по-големи от наличността по сметката Ви;
 • Достъп по всяко време до средствата, ако овърдрафтът е отпуснат по картова сметка;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Овърдрафтът със залог на парични средства е вид кредит, позволяващ на клиентите на Банката да спестяват, като в същото време имат възможността да покрият непредвидени разходи в случай на нужда. За целта е необходимо кредитоискателите да имат депозирани средства в Интернешънъл Асет Банк АД. Кредитът се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства, като максималният размер на овърдрафта се определя в зависимост от размера на паричните средства, служещи за обезпечение.

 • Размер: до 147 000 лева или равностойността в евро и:
    - до 100% от блокираните като залог парични средства плюс дължимите лихви за 3 месеца – за лева и евро;
    - до 110% от размера на блокираните парични средства плюс дължимите лихви за 3 месеца – за валути, различни от лева и евро;
 • Валута: BGN, EUR
 • Срок на издължаване: от 3 до 24 месеца, с възможност за удължаване чрез сключване на анекс;
 • Начин на погасяване:
  - автоматично, с получаване на суми по картата/сметката;
  - дължимите лихви се погасяват в последния ден на месеца;
  - главницата се погасява в последния месец от крайната дата на изтичане на договора, с
    възможност за подновяване

Годишен лихвен процент – фиксиран, формиран от лихвеният процент по депозита (разплащателната сметка, безсрочния влог) + надбавка, не по-малка от 3%.

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 24 лева;
 • за кредитен анализ – 0%;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2 левa.
Mоже да се интересувате от: