Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Инвестиционен посредник

Инвестиционен посредник

Интернешънъл Асет Банк АД е инвестиционен посредник от 1997 г., притежаващ пълен лиценз за извършване на инвестиционни дейности и услуги, пълноправен член на Българска Фондова Борса – София АД и член на Централен Депозитар АД, като предлага следните видове услуги:

 • покупко-продажба на финансови инструменти на БФБ - София АД;
 • онлайн търговия на БФБ - София АД чрез web-базираната платформа COBOS до 24.06.2019;
 • сключване на репо-сделки с финансови инструменти;
 • депозитарни услуги, а именно - дейности, свързани с администрирането и съхранението на финансови инструменти като:
  -откриване и водене на клиентски сметки за финансови инструменти;
  -издаване на удостоверителни документи на притежателите на финансови инструменти;
  -прехвърляне на финансови инструменти;
  -администриране на корпоративни събития и др.

Документи:

X
X
X
 

: Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти.

 

 

 

 

: Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти.

 

X
X
Mоже да се интересувате от: