Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Инвестиционен посредник

Инвестиционен посредник

Интернешънъл Асет Банк АД е инвестиционен посредник от 1997 г., притежаващ пълен лиценз за извършване на инвестиционни дейности и услуги, пълноправен член на Българска Фондова Борса – София АД и член на Централен Депозитар АД, като предлага следните видове услуги:

 • покупко-продажба на финансови инструменти на БФБ - София АД;
 • сключване на репо-сделки с финансови инструменти;
 • депозитарни услуги, а именно - дейности, свързани с администрирането и съхранението на финансови инструменти като:
  -откриване и водене на клиентски сметки за финансови инструменти;
  -издаване на удостоверителни документи на притежателите на финансови инструменти;
  -прехвърляне на финансови инструменти;
  -администриране на корпоративни събития и др.

Документи:

 

X
 

: Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти.

 

 

 

 

: Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти.

 

X
X
 

Информация, подлежаща на публикуване съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016 г. за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Mоже да се интересувате от: