Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Приемам
Безконтактна дебитна карта Debit MasterCard PayPass

Безконтактна дебитна карта Debit MasterCard PayPass

Заяви

Международната дебитна карта Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както и с DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е бърз и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Debit MasterCard PayPass карта за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет.

Дебитните карти Debit MasterCard PayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

 

Международната дебитна карта Debit MasterCardPayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както ис DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е бърз и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Debit MasterCardPayPass карта заизвършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет.

 

Дебитните карти Debit MasterCardPayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

Международната дебитна карта Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както ис DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е бърз и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Debit MasterCard PayPass карта за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет.

Дебитните карти Debit MasterCard PayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

 • Вградена безконтактна функционалност, която осигурява:
 • Допълнителна възможност за избор – картодържателят решава контактно или безконтактно ще плати;
 • Бързина – времето за плащане е съкратено до по-малко от секунда; при плащания на суми до BGN 25,00 - в повечето случаи не се изисква въвеждане на ПИН код;
 • Сигурност – картата е винаги в ръцете на картодържателя;
 • ПИН код се изисква както при плащания над BGN 25,00 - така и в определени случаи при плащания под BGN 25,00; 
 • Безплатно издаване;
 • Безплатно издаване на допълнителни карти към картовата сметка;
 • Възможност за експресно издаване в срок до 3 работни дни;
 • Без такси за теглене на суми от банкомат на Банката;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
 • Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и bPay;
 • Възможност за удобно заплащане на комунални задължения посредством услугата Асет електронни битови сметки;
 • Резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети, пазаруване в Интернет и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
 • Възможност за получаване на заплата, пенсия, стипендия, хонорар, обезщетение и др. по картовата сметка;
 • Бърз и лесен 24-часов достъп до средствата по сметката и възможност за операции без наличие на карта;
 • Достъп до активни операции и справочна информация по картовата сметка в платформата за Интернет банкиране Асет Онлайн;
 • Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
 • Подробно месечно извлечение при поискване в клон на банката и чрез Асет Онлайн;
 • Безплатно подновяване на картата при изтекъл срок на валидност;
 • Без такса за смяна на ПИН код на АТМ;
 • Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технология;
 • Възможност за допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване;
 • Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за сигурни  плащания в Интернет;
 • Възможност за отпускане на кредит овърдрафт по картовата сметка
Вградена безконтактна функционалност, която осигурява:
Допълнителна възможност за избор – картодържателят решава контактно или безконтактно ще плати;
Бързина – времето за плащане е съкратено до по-малко от секунда; при плащания на суми до BGN 25,- в повечето случаи не се изисква въвеждане на ПИН код;
Сигурност – картата е винаги в ръцете на картодържателя; ПИН код се изисква както при плащания над BGN 25,-, така и в определени случаи при плащания под BGN 25,-; 
Безплатно издаване;
Безплатно издаване на допълнителни карти към картовата сметка;
Възможност за експресно издаване в срок до 3 работни дни;
Без такси за теглене на суми от банкомат на Банката;
Без такса за плащане на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и bPay;
Възможност за удобно заплащане на комунални задължения посредством услугата Асет електронни битови сметки;
Резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети, пазаруване в Интернет и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
Възможност за получаване на заплата, пенсия, стипендия, хонорар, обезщетение и др. по картовата сметка; Бърз и лесен 24-часов достъп до средствата по сметката и възможност за операции без наличие на карта;
Достъп до активни операции и справочна информация по картовата сметка в платформата за Интернет банкиране Асет Онлайн;
Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
Подробно месечно извлечение при поискване в офис на банката и чрез Асет Онлайн;
Безплатно подновяване на картата при изтекъл срок на валидност;
Без такса за смяна на ПИН код на АТМ;
Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технология;Възможност за допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване;
Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за сигурни  плащания в Интернет;
Възможност за отпускане на кредит овърдрафт по картовата сметка.
 • Валута: BGN;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за екпресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 3 години;
 • Минимален неснижаем остатък: 5 лева

 

Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица;

 

Лимити

Условия за провеждане на кампания за продажба на безконтактни карти Debit MasterCard и Business Debit MasterCard, издадени от Интернешънъл Асет Банк АД

 

     1. Обхват

 

В кампанията за продажба на безконтактни карти Debit MasterCard PayPass и Business Debit MasterCard (“Кампанията”) участват всички нови картодържатели с издадени карти от посочените видове в периода на Кампанията.

   

    2. Територия и период на провеждане

   

    2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

   

    2.2. Кампанията стартира на 01/08/2016 г., 8:30 часа и ще продължи до 30/11/2016 г., 17:00 часа (българско време).

 

    3. Организатор на кампанията

 

    3.1. Кампанията се организира от Интернешънъл Асет Банк АД, ЕИК 000694329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83 (“Банката”).

 

    3.2. Условията за провеждане на Кампанията (“Условията”) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на уеб страницата www.iabank.bg.

 

    3.3. Банката си запазва правото да допълва и променя Условията като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата www.iabank.bg.

 

     4. Право на участие

 

     4.1. Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.

 

     4.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Банката, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

 

     5. Механика

 

     5.1. С включването си в Кампанията, всеки картодържател се счита за уведомен и запознат с настоящите Условия и съгласява с тях.

 

     5.2. Всеки картодържател, който е получил новоиздадена безконтактна карта в периода на Кампанията участва в томбола за награди, в случай че към 19/12/2016 картата е активна и с нея са реализирани поне 5 транзакции, считано от издаването й.

 

     5.3. В случай, че на името на даден картодържател са издадени повече от една карти в периода на Кампанията, в томболата за награди се включва само първата карта, която отговаря на условията по т. 5.2.

 

     6. Награди

 

     6.1. Наградите за посочения период на кампанията са, както следва:

 

 • 30 уикенда в двойна стая във ВИНЕН И СПА КОМПЛЕКС СТАРОСЕЛ;
 • Голяма награда – 5 нощувки в двойна стая във ВИНЕН И СПА КОМПЛЕКС СТАРОСЕЛ.

 

    6.2. Хотелското настаняване е съгласно оферта за Интернешънъл Асет Банк АД от Старосел турс ЕООД и включва съответния брой нощувки, закуски, винени турове (беседи с аниматор), ползване на джакузи с минерална вода,  парна баня, сауна, минерални басейни, релакс зона, безплатен паркинг и интернет, туристическа застраховка, курортна такса и 9% ДДС.

 

     6.3. Наградите се получават под формата на ваучери във финансовия център на Банката, където е подадено искането за издаване на безконтактната карта.

 

     6.4. Ваучерите са валидни до 30/11/2017.

 

     6.5. Всеки картодържател има право да получи само една награда.

 

     6.6. Спечелилите награди трябва да заявят ползването им, като се свържат с ВИНЕН И СПА КОМПЛЕКС СТАРОСЕЛ (с. Старосел, общ. Хисар, обл. Пловдив, hotel@starosel.com, тел. 089 7870908), проверят за свободни наличности и направят резервации, в срока по т. 6.4.

 

     6.7. Старосел турс ЕООД не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Кампанията.

 

     6.8. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

     6.9. В случай на невъзможност от страна на Банката да предостави описаните награди по причини извън нейната воля, Банката си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност.

 

    7. Теглене на томболата

 

    7.1. Тегленето на печелившите се извършва след края на Кампанията в присъствието на нотариус, на 20/12/2016 г.

 

    7.2. В томболата се изтеглят имената на 40 картодържатели – 31 печеливши и 9 резервни.

 

    7.3. Имената на печелившите се оповестяват на уеб страницата на Банката www.iabank.bg.

 

    7.4. Печелившите се уведомяват по телефона или чрез подадените от тях детайли за контакт.

 

    7.5. В случай, че спечелил картодържател не бъде открит за покана за получаване на наградата в срок от 5 работни дни, считано от датата на теглене и съставяне на протокола от нотариуса, Банката обявява за печеливш първия резервен картодържател в томболата. Процедурата се повтаря, ако той не бъде открит в срок от 5 работни дни и се поканва следващия изтеглен резервен картодържател.

 

    7.6. В случай, че спечелил картодържател се откаже от наградата си, се прилага редът по т. 7.5.

 

    8. Отговорности и допълнителни разпоредби

   

    8.1. Банката не носи отговорност спрямо печеливш картодържател, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен e-mail адрес или грешни имена.

 

    8.2. Банката си запазва правото да дисквалифицира участници в Кампанията и да ги лиши от правото да получат награди, в случай че се установи извършването на действия, имащи за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от Кампанията.

 

    8.3. Банката не носи отговорност относно детайлите на конкретната оферта на хотелския комплекс, включително относно несъответствие на услугите спрямо предварително обявените и др. Всички претенции на спечелилите картодържатели се предявяват към Старосел турс ЕООД.

 

    8.4. Банката има правото да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това по подходящ начин при нарушаване на настоящите Условия, форсмажорни обстоятелства и др., като в тези случаи не се дължи компенсация на картодържателите.

 

    8.5. С подаване на искане за издаване на безконтактна карта в периода на Кампанията, всяко лице дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Кампанията.

 

    8.6. С включването в Кампанията, всеки картодържател приема имената му да бъдат публикувани на уеб страницата www.iabank.bg с цел посочване на лицето, което е спечелило.

 • Запомнете Вашия ПИН код и унищожете листа, на който е бил записан;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови клонове или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При  пазаруване в търговски обекти предпочитайте безконтактния начин на плащане;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии;
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяване;
 • Обсъдете с нашите експерти възможността за включване на транзакционни лимити, съобразени с Вашите индивидуални нужди 

 

 При загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:
 
+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ИСКАНИЯ ЗА КАРТИ DEBIT MASTERCARD PAYPASS, ПОДАДЕНИ ДО 31.12.2016 ГОДИНА

 • При извършени 25 броя безконтактни плащания, всеки клиент получава бонус – без такси за теглене на банкомат в страната за следващите 25 седмици или до края на срока на валидност на картата;
 • При наличие на срочен депозит (с изключение на Асет Детство), всеки клиент получава бонус – 0,25 лв. по-ниска такса за месечно обслужване на картовата сметка, до 31.12.2016 година
Mоже да се интересувате от: