Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Безконтактна дебитна карта Debit MasterCard PayPass

Безконтактна дебитна карта Debit MasterCard PayPass

Международната дебитна карта Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както и с DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е бърз и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Debit MasterCard PayPass карта за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет. Дебитните карти Debit MasterCard PayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

 

Международната дебитна карта Debit MasterCardPayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както ис DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е бърз и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Debit MasterCardPayPass карта заизвършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет.

 

Дебитните карти Debit MasterCardPayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

Международната дебитна карта Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както ис DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е бърз и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Debit MasterCard PayPass карта за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет.

Дебитните карти Debit MasterCard PayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

 • Вградена безконтактна функционалност, която осигурява:
 • Допълнителна възможност за избор – картодържателят решава контактно или безконтактно ще плати;
 • Бързина – времето за плащане е съкратено до по-малко от секунда; при плащания на суми до BGN 50,00 - в повечето случаи не се изисква въвеждане на ПИН код;
 • Сигурност – картата е винаги в ръцете на картодържателя;
 • ПИН код се изисква както при плащания над BGN 50,00 - така и в определени случаи при плащания под BGN 50,00; 
 • Безплатно издаване;
 • Безплатно издаване на допълнителни карти към картовата сметка;
 • Възможност за експресно издаване в срок до 3 работни дни;
 • Без такси за теглене на суми от банкомат на Банката;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
 • Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и bPay;
 • Възможност за удобно заплащане на комунални задължения посредством услугата Асет електронни битови сметки;
 • Резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети, пазаруване в Интернет и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
 • Възможност за получаване на заплата, пенсия, стипендия, хонорар, обезщетение и др. по картовата сметка;
 • Бърз и лесен 24-часов достъп до средствата по сметката и възможност за операции без наличие на карта;
 • Достъп до активни операции и справочна информация по картовата сметка в платформата за Интернет банкиране Асет Онлайн;
 • Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
 • Подробно месечно извлечение при поискване в клон на банката и чрез Асет Онлайн;
 • Безплатно подновяване на картата при изтекъл срок на валидност;
 • Без такса за смяна на ПИН код на АТМ;
 • Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технология;
 • Възможност за допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване;
 • Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за сигурни  плащания в Интернет;
 • Възможност за отпускане на кредит овърдрафт по картовата сметка
Вградена безконтактна функционалност, която осигурява:
Допълнителна възможност за избор – картодържателят решава контактно или безконтактно ще плати;
Бързина – времето за плащане е съкратено до по-малко от секунда; при плащания на суми до BGN 25,- в повечето случаи не се изисква въвеждане на ПИН код;
Сигурност – картата е винаги в ръцете на картодържателя; ПИН код се изисква както при плащания над BGN 25,-, така и в определени случаи при плащания под BGN 25,-; 
Безплатно издаване;
Безплатно издаване на допълнителни карти към картовата сметка;
Възможност за експресно издаване в срок до 3 работни дни;
Без такси за теглене на суми от банкомат на Банката;
Без такса за плащане на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и bPay;
Възможност за удобно заплащане на комунални задължения посредством услугата Асет електронни битови сметки;
Резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети, пазаруване в Интернет и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
Възможност за получаване на заплата, пенсия, стипендия, хонорар, обезщетение и др. по картовата сметка; Бърз и лесен 24-часов достъп до средствата по сметката и възможност за операции без наличие на карта;
Достъп до активни операции и справочна информация по картовата сметка в платформата за Интернет банкиране Асет Онлайн;
Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
Подробно месечно извлечение при поискване в офис на банката и чрез Асет Онлайн;
Безплатно подновяване на картата при изтекъл срок на валидност;
Без такса за смяна на ПИН код на АТМ;
Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технология;Възможност за допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване;
Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за сигурни  плащания в Интернет;
Възможност за отпускане на кредит овърдрафт по картовата сметка.
 • Валута: BGN;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за екпресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 3 години;
 • Минимален неснижаем остатък: 5 лева

 

Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 

Лимити

 • Запомнете Вашия ПИН код и унищожете листа, на който е бил записан;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови клонове или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При  пазаруване в търговски обекти предпочитайте безконтактния начин на плащане;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии;
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяване;
 • Обсъдете с нашите експерти възможността за включване на транзакционни лимити, съобразени с Вашите индивидуални нужди 

 

 При загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:
 
+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

Mоже да се интересувате от: