Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Приемам
Дебитна карта Maestro

Дебитна карта Maestro

Заяви
 • Безплатно издаване;
 • Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технология;
 • Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
 • Плащане на стоки и услуги на ПОС терминали в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
 • Подробно месечно извлечение при поискване в офис на банката и чрез Асет Онлайн;
 • Получаване на преводи по картовата сметка от други банки в страната и чужбина;
 • Безплатно ползване на услугата Issuer Online, позволяваща всеки постъпил превод по картовата сметка да бъде достъпен в реално време, както и извършване на теглене на каса, без да е необходимо да се блокира картата преди това;
 • Възможност за получаване на заплата, пенсия, стипендия, хонорар, обезщетение и др. по картова сметка;
 • Възможност за безкасово плащане на комунални задължения посредством услугата Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и Bpay;
 • Възможност за допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване;
 • Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за сигурни  плащания в Интернет;
 • Възможност за отпускане на кредит овърдрафт по картовата сметка

Международната дебитна карта Maestro с чип DDA от последно поколение е удобен и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Maestro карта за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет. Дебитните карти Maestro се приемат в повече от 100 държави и над 15 милиона търговски обекти по света.

 • Валута: BGN;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за екпресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 5 години;
 • Минимален неснижаем остатък: 5 лева
 • Запомнете Вашия ПИН код и унищожете листа, на който е бил записан;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови клонове или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При плащане в търговски обекти не изпускайте картата от своя поглед, изисквайте плащането да се осъществи пред Вас и се уверете, че въведената сума съответства на него;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии;
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяване

При загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:


+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

Mоже да се интересувате от: