Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Безконтактна дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass

Безконтактна дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass

Ново

При извършени 25 броя безконтактни плащания, всеки клиент получава бонус – без такси за теглене на банкомат в страната за следващите 25 седмици или до края на срока на валидност на картата.

Международната дебитна карта Business Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както и с DDA чип от последно поколение и магнитна лента за контактни плащания, е удобен и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята Business Debit MasterCard PayPass карта за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до подходящ ПОС терминал, за теглене в брой от банкомати, разплащане в търговски обекти и пазаруване в Интернет. Дебитните карти Business Debit MasterCard PayPass се приемат в повече от 210 държави и над 25 милиона търговски обекти по света.

 • Вградена безконтактна функционалност, която осигурява:
 • Допълнителна възможност за избор – картодържателят решава контактно или безконтактно ще плати;
 • Бързина – времето за плащане е съкратено до по-малко от секунда; при плащания на суми до BGN 25,00 - в повечето случаи не се изисква въвеждане на ПИН код;
 • Сигурност за Вашите служебни разходи – картата е винаги в ръцете на картодържателя; ПИН код се изисква както при плащания над BGN 25,00 - така и в определени случаи при плащания под BGN 25,00;
 • Без такса за издаване на картата;
 • Възможност за безплатно издаване на допълнителни карти на служителите на Вашата фирма;
 • Възможност за експресно издаване в срок до 3 работни дни;
 • Без такса за теглене на суми от банкомат на Банката;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Възможност за онлайн пазаруване за нуждите на Вашата фирма, както и резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
 • Възможност за комбиниране на Business Debit MasterCard PayPass карти и ПОС устройство към една фирмена сметка;
 • Бърз и лесен 24-часов достъп да средствата по фирмената сметка и възможност за извършване на фирмени разходи;
 • Достъп до активни операции и справочна информация по фирмената сметка в платформата за интернет банкиране Aсет Oнлайн.Възможност за получаване на входящи преводи по сметката;
 • Подробно месечно извлечение в офис на Банката и чрез Асет Онлайн;
 • Безплатно подновяване при изтекъл срок на валидност на картите по фирмената сметка;
 • Висока степен на защита на средствата посредством последна DDA чип технология;
 • Без такса за смяна на ПИН код на АТМ;Автоматична безплатна регистрация на услугата MasterCard SecureCode за сигурни плащания в интернет;
 • Възможност за включване на услугата SMS известяване за максимална защита от злоупотреби на извършените плащания;
 • Възможност за получаване на изгоден кредит овърдрафт по картовата сметка
 • Валута: BGN;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за екпресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 3 години;
 • Минимален неснижаем остатък по сметката: BGN 50

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица

 

Лимити

X
 • Запомнете Вашия ПИН код и унищожете листа, на който е бил записан;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови клонове или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При  пазаруване  в търговски обекти предпочитайте безконтактния начин на плащане;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии;
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяване;
 • Обсъдете с нашите експерти възможността за включване на индивидуални транзакционни лимити по всяка отделна карта към фирмената сметка, съобразени с нуждите на Вашия бизнес

При загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:
 
+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

Mоже да се интересувате от: