Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Приемам
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, 1303 София, бул.Т. Александров 81- 83

Организира провеждането на процедура за ползване на външна услуга: „Избор на доставчик на канцеларски материали по следните обособени позиции:

Позиция №1 – Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери;
Позиция №2 – Доставка на пликове за писма;
Позиция №3 – Доставка на банкова акциденция (бланки, формуляри, бандероли).

Желаещите да участват в процедурата е необходимо да подадат Заявление за участие. Същото трябва да бъде изпратено на имейл адрес: tenders@iabank.bg. Крайна дата за получаване на заявленията за участие е 16.00 часа на 21.09.2017 година.

След подаване на Заявление за участие на електронен адрес: tenders@iabank.bg, ще Ви бъде изпратена конкурсна документация за участие на посочените от Вас електронен адрес и лица за контакт.

Кандидатите за участие в процедурата трябва да са регистрирани лица по Търговския закон и да извършват търговска дейност, свързана с предмета на доставката.

При възникнали въпроси, моля пишете на имейл адрес: tenders@iabank.bg

С уважение,

Комисия за възлагане на поръчки