Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Представяне

Представяне

Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар. Банката е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество и предлага широка гама от финансови услуги в различни клиентски сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, обслужване на разпоредители с бюджетни средства, малки и средни предприятия, както и продукти за индивидуални клиенти.

Интернешънъл Асет Банк АД е член на:

 • Асоциация на банките в България;
 • Българска фондова борса АД;
 • Централен депозитар АД;
 • БОРИКА-Банксервиз АД;
 • БИСЕРА;
 • RINGS;
 • MasterCard Worldwide Inc.;
 • S.W.I.F.T.;

Интернешънъл Асет Банк АД е още:

 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с ценни книжа и участник на пазара с ДЦК;
 • Лицензиран оператор на електронни дебитни и кредитни карти;
 • Касов изпълнител на бюджети по договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители;
 • Подагент на Western Union за извършване на бързи парични преводи. 

Към месец декември 2018 г. общите активи, управлявани от Интернешънъл Асет Банк са в размер на 1 438 893 хил. лв, а собственият ú капитал е над 102 млн. лева.

Клоновата мрежа към този момент наброява над 95 точки на продажба, разположени на територията на 70 населени места в цялата страна.

През 2019 г. БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД потвърди дългосрочния рейтинг на Банката: „B” с положителна перспектива.

Като признание за ефективно управление и добри резултати, през 2010 година Интернешънъл Асет Банк АД получи наградата за „Най-печеливша банка”, на VІІІ-мото Международно финансово изложение „Банки, инвестиции, пари”.

X